Werkkostenregeling

Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. Wat betekent dat voor u?

Binnen deze regeling kunt u in 2016 maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%.

Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen door gebruik te maken van de zogenoemde gerichte vrijstellingen.

Op basis van uw huidige vergoedingen- en verstrekkingenbeleid kunnen wij samen met u bepalen of er nog vrije ruimte beschikbaar is of dat u mogelijk eindheffing moet betalen. Wij zorgen dat u  inzicht krijgt in de gevolgen van uw huidige beleid, u weet op welke punten u in overleg zult moeten met uw personeel en hoe u uw administratie moet aanpassen aan de nieuwe regelgeving.

Wilt u meer informatie of advies? U kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen (050-5492350).