Estate planning

In het Nederlands wordt Estate planning meestal nalatenschapsplanning genoemd. Samen met u beoordelen wij het vermogen in relatie tot de bestaande huwelijkse voorwaarden en testamenten. Daarnaast begeleiden wij u bij het plannen van de nalatenschap en adviseren wij u over schenkingen. Estate planning helpt u bij het maken van de juiste keuzes. De belangrijkste vraag is voor wie het vermogen uiteindelijk bestemd is. Denk hierbij aan partner, kinderen, familie, vrienden of goede doelen.

Estate planning is onder te verdelen in verschillende onderwerpen. Wij kunnen u begeleiden bij de volgende aspecten:

  • Uitvoering van testamenten bij opengevallen nalatenschappen;
  • Schenkingen;
  • Vermogensafwikkeling bij echtscheiding;
  • Opvolging familiebedrijven;
  • Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI, ofwel: schenkingen aan goede doelen)

Voor wie is estate planning belangrijk?

  • DGA’s;
  • eigenaren van een natuurschoonlichaam;
  • stichtingen en verenigingen die zich richten op het algemeen belang;
  • (vermogende) particulieren.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken om over uw vermogensoverdracht te praten? U kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen (050-5492350).