Cryptovaluta

 

 

Het kan u de laatste tijd bijna niet ontkomen zijn. Bitcoin doorbreekt opnieuw alle records. Ook andere cryptovaluta zoals Ethereum en Dogecoin komen de laatste tijd steeds vaker in het nieuws voorbij. In februari 2021 werd bekend dat autobedrijf Tesla een forse investering in Bitcoin heeft gedaan en dat Mastercard cryptovaluta wil gaan ondersteunen. Maar wat zijn de fiscale gevolgen van het bezitten van of het betaald worden in cryptovaluta voor u als ondernemer en particulier?

Cryptovaluta is een verzamelnaam voor digitale munteenheden die worden geregistreerd in een blockchain. De waarde wordt volledig en uitsluitend bepaald door wat mensen ervoor willen geven bij het verhandelen. Bitcoin is het grootste en meest bekende voorbeeld, maar er zijn meer vormen van cryptovaluta. Deze wat kleinere munteenheden worden ook wel altcoins genoemd.

Gevolgen van betalingen in cryptovaluta

Het betalen of betaald worden in cryptovaluta kan gevolgen hebben voor uw onderneming. De belastingdienst geeft bijvoorbeeld aan dat u een betaling in cryptovaluta moet omrekenen naar euro’s. In uw winst-en-verliesrekening en bij uw btw-aangifte geeft u dan het bedrag in euro's op. Hierdoor kunt u te maken krijgen met winst of verlies door valutarisico’s of met kosten voor het omwisselen van valuta.

Gevolgen van het bezitten van cryptovaluta

Ook het bezitten van cryptovaluta kan gevolgen hebben voor uw onderneming. Indien u door betalingen nog cryptovaluta op de balansdatum in bezit heeft dan verschijnen deze (omgerekend in euro’s) op uw balans. Koopt u als ondernemer cryptovaluta, dan horen deze alleen tot uw ondernemingsvermogen als de aankoop valt binnen uw normale bedrijfsuitoefening. In alle andere gevallen hoort de aankoop tot uw privévermogen.

Gevolgen voor de aangifte inkomstenbelasting

Bezit u cryptovaluta in uw privévermogen? De belastingdienst ziet cryptovaluta in de aangifte inkomstenbelasting als een bezitting in box 3, net als het geld op de normale bankrekening. Dit betekent dat u de waarde in het economische verkeer op 1 januari van het desbetreffende aangiftejaar moet opgeven aan de hand van de koers van het gebruikte omwisselplatform.

Wilt u advies of meer weten over de gevolgen van cryptovaluta op uw onderneming? Neem dan contact op via het contactformulier of bel ons op 050-5492350.