ZOOM Meeting: kies verstandig uit het woud aan ondersteuningsmaatregelen

  • Home
  • Nieuws
  • ZOOM Meeting: kies verstandig uit het woud aan ondersteuningsmaatregelen
Naamloosb
Gepubliceerd op: 16-06-2020

KIES VERSTANDIG UIT HET WOUD AAN ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN!

Een verkeerde keuze kan verstrekkende gevolgen hebben in de toekomst. Voor welke maanden vraagt u ondersteuning aan en waarom?

Wanneer kunt u het voorschot verwachten en redt u het tot die tijd. Subsidie voor de loonkosten betekent dat u de eerste periode niet meer kunt reorganiseren. Verwacht u voor de rest van het jaar een blijvende omzetdaling, dan is het wellicht beter andere opties te bespreken. En hebt u alle stukken wel om ervoor te zorgen dat u een volledige aanvraag hebt? Anders treedt er zomaar weer vertraging op. Kunt u nog afscheid nemen van werknemers die niet functioneren of binnenkort langer dan 104 weken arbeidsongeschikt zijn en wat betekent dat dan voor de subsidie. Zomaar een aantal vragen uit de praktijk.

Een goede keuze vraagt dat u vanuit verschillende perspectieven zicht krijgt op uw situatie.Daarom organiseren wij maandag a.s. om 10.00 uur een meeting via ZOOM, waaraan u deel kunt nemen. De meeting duurt ongeveer een half uur.

Deze meeting wordt gezamenlijk georganiseerd door Bastiaans Accountants en *|VANHETRECHT.

Namens Bastiaan Accountants neemt Marcel Meiring (accountant) / Wietse Holman (adviseur) en Francis de Best (HR en salarisadministratie) deel en namens *|VANHETRECHT Janet Borgdorff (arbeidsrechtadvocaat) en Dick van Peer (organisatie- en communicatie adviseur).

U kunt zich opgeven via info@bastiaanaccountants.nl Nadat uw aanmelding bij ons is binnengekomen, ontvangt u van ons de inloggegevens voor de meeting. Het aantal deelnemers is beperkt. Wanneer het maximale aantal deelnemers voor een sessie wordt overschreden dan zullen wij u een alternatief tijdstip voorstellen.