Meer tijd voor aanvraag definitieve berekening NOW en betalingsregeling voor terugbetalen mogelijk

  • Home
  • Nieuws
  • Meer tijd voor aanvraag definitieve berekening NOW en betalingsregeling voor terugbetalen mogelijk
Financial 4560047 1920
Gepubliceerd op: 01-03-2021

Werkgevers krijgen langer de tijd om een aanvraag in te dienen voor de definitieve berekening van de tegemoetkoming voor de eerste periode NOW (maart-mei 2020). Heeft u gebruik gemaakt van NOW steun en blijkt u achteraf teveel voorschot ontvangen te hebben? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Gelukkig denkt het UWV met u mee en kunt u een betalingsregeling afspreken.

Definitieve vaststelling

Indien u gebruik gemaakt heeft van de NOW in de 1e periode heeft u een brief ontvangen met het verzoek tot definitieve vaststelling. Het UWV is druk bezig met het vaststellen van de hoogte van de definitieve tegemoetkoming voor de 1e periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Sinds 7 oktober 2020 kunnen werkgevers hun gegevens aanleveren voor de definitieve vaststelling van de NOW 1.0. De definitieve vaststelling kan leiden tot een nabetaling of een terugvordering afhankelijk van het uiteindelijk geleden omzetverlies en de betaalde loonkosten.

Verruiming aanvraagtermijn

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de verlengde openstelling van het NOW-loket bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Werkgevers hebben nu tot en met 31 oktober de tijd om een aanvraag in te dienen. De verruiming van de aanvraagtermijn geldt zowel voor werkgevers die een accountantsverklaring nodig hebben (voor hen lag de deadline aanvankelijk op 29 juni) als voor werkgevers die een derdenverklaring of geen verklaring nodig hebben (voor hen lag de deadline op 23 maart). Voor beide groepen werkgevers geldt nu dus dezelfde termijn.

Voorschot

Als u teveel voorschot heeft ontvangen, moet u het verschil tussen het voorschot en de definitieve tegemoetkoming terugbetalen. Met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is tevens afgesproken dat UWV ruimere betalingsregelingen kan treffen, waarbij UWV kijkt naar iemands persoonlijke situatie. Werkgevers wordt in zo’n geval dan ook echt aangeraden te bellen met de NOW Telefoon 088 – 898 20 04. Kan u het te veel ontvangen bedrag niet in 1 keer terugbetalen? Dan kunt u dus een betalingsregeling afspreken met het UWV.

Beschikking

Als er een definitieve vaststelling heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de ingediende cijfers ontvangt u een beschikking. In december is UWV begonnen met het versturen van de eerste beschikkingen aan deze werkgevers. Dat betreft zowel nabetalingen als terugvorderingen. Hierin wordt ook nadrukkelijk de mogelijkheid genoemd voor een betalingsregeling.

Definitieve berekening tweede periode NOW eerder mogelijk

Het loket voor de definitieve berekening voor de tweede periode NOW gaat juist een maand eerder open dan gepland. Werkgevers kunnen al vanaf 15 maart a.s. een aanvraag indienen. Dit heeft te maken met technische werkzaamheden die in april worden uitgevoerd. De einddatum voor deze termijn blijft ongewijzigd, namelijk 5 januari 2022.

Voor alle aanvraagtermijnen voor de definitieve berekening geldt nu dat ze voor alle werkgevers gelden, er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt tussen werkgevers die een accountantsverklaring nodig hebben en werkgevers die een derdenverklaring of geen verklaring nodig hebben.

Bron: uwv.nl

 

Wilt u meer informatie over de afhandeling van de NOW 1.0 en eventuele gevolgen? Kijk dan op uwv.nl of neem contact met ons op via 050-5492350 of op info@bastiaanaccountants.nl.