Gemeentelijke loketten voor aanvraag Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) openen naar verwachting vanaf 1 maart.

  • Home
  • Nieuws
  • Gemeentelijke loketten voor aanvraag Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) openen naar verwachting vanaf 1 maart.
Euro 870757 1920
Gepubliceerd op: 22-02-2021

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld om een terugval in je inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering geldt voor ondernemers waarvoor andere regelingen, zoals Tozo, onvoldoende uitkomst bieden.

Wat is de TONK

TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten zoals huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente en kosten voor nutsvoorzieningen als gas, water en licht. In principe hoeft de ontvanger de tegemoetkoming niet terug te betalen. Als iemand op korte termijn voldoende geld heeft om de kosten zelf te dragen, kan TONK als lening worden verstrekt. Gemeentes voeren de regeling uit en kunnen de TONK met terugwerkende kracht toekennen.

TONK is geen inkomensondersteuning en ook geen exclusieve ondernemersregeling. De hoogte van TONK hangt af van de situatie. Zo kijkt de gemeente onder andere naar de hoogte van de (woon)kosten, het huidige inkomen en welk deel van de kosten iemand zelf nog kan betalen. Op basis van de participatiewet, kunnen gemeentes daarvoor zelf beleidsregels opstellen.

Status regeling

De ondersteuning geldt van 1 januari tot 30 juni 2021. Gemeentes voeren de regeling uit en kunnen TONK dus met terugwerkende kracht toekennen. Naar verwachting gaan de TONK-loketten vanaf 1 maart open.

Doelgroep

De tegemoetkoming is bedoeld voor huishoudens:

  • die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen,
  • die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kunnen betalen,
  • waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden.

Voorwaarden

Gemeentes controleren of een huishouden onvoldoende draagkracht heeft:

  • Vaste lasten kunnen niet meer uit het gezinsinkomen en het beschikbare privévermogen betaald worden.
  • Bij vermogen wordt alleen gekeken naar het direct beschikbaar privévermogen en niet naar vermogen uit onderneming. Direct beschikbaar privévermogen is: contant geld, geld op betaal- en spaarrekeningen, cryptovaluta (zoals bitcoins), de waarde van effecten (beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).
  • Gemeenten mogen een vermogensgrens vast stellen. Dit kan per gemeente verschillen.
  • TONK is bedoeld voor mensen ouder dan 18 jaar.

 

Bron: kvk.nl