Nieuws

ZOOM Meeting: kies verstandig uit het woud aan ondersteuningsmaatregelen

KIES VERSTANDIG UIT HET WOUD AAN ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN!

Een verkeerde keuze kan verstrekkende gevolgen hebben in de toekomst. Voor welke maanden vraagt u ondersteuning aan en waarom?

Wanneer kunt u het voorschot verwachten en redt u het tot die tijd. Subsidie voor de loonkosten betekent dat u de eerste periode niet meer kunt reorganiseren. Verwacht u voor de rest van het jaar een blijvende omzetdaling, dan is het wellicht beter andere opties te bespreken. En hebt u alle stukken wel om ervoor te zorgen dat u een volledige aanvraag hebt? Anders treedt er zomaar weer vertraging op. Kunt u nog afscheid nemen van werknemers die niet functioneren of binnenkort langer dan 104 weken arbeidsongeschikt zijn en wat betekent dat dan voor de subsidie. Zomaar een aantal vragen uit de praktijk.

16-06-2020

Corona, NOW-regeling klaar: loketten vanaf 6 april open

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dinsdag de voorwaarden van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) bekendgemaakt. UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. 

16-06-2020

Coronavirus: verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Onder meer de NOW-regeling wordt verlengd en aangepast, en er komt een nieuwe regeling voor het mkb bij.

 

16-06-2020
UA-73254528-1